เร ารักกั นเเจกต่ อกี่งว ดวั นไหนเช็ กเลย

ในส่วนของโครงการ เรารักกัน มาตรการของรัฐบาลที่มอบเงินช่วยเหลือผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ได้รับผลกระทบระลอกใหม่ซึ่งต้องลงทะเบียนใน www.ม33เรารักกัน.com ที่ผ่านมารัฐได้โอนเงินให้ผู้มีสิทธิ์ไปแล้ว 2 งวด ลองเช็กเลย

โดยรวมเงินสะสม 2,000 บาทต่อคน จากวงเงินทั้งหมด 4,000 บาทต่อคนแล้วเงินที่เหลือจะโอนให้วันที่เท่าไหร่บ้างวันนี้เราได้หาคำตอบมาให้แล้ว ดังนี้

คืบหน้า ม33เรารักกัน เหลือโอนเงินอีก 2 งวด

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เผยภาพรวมการใช้จ่ายผ่ านสิทธิ์ ม33เรารักกันตั้งแต่วันที่ 22 28 มี.ค. 2564 พบว่าคนไทยมีการใช้จ่ายสะสมอยู่ที่ 4,603 ล้านบาทส่วนความคืบหน้าโครงการ ม33เรารักกัน รัฐเตรียมจะโอนจ่ายเงินที่เหลืออีก 2 งวดข้างหน้า คือ

งวดที่ 3 จะโอนในวันที่ 5 เม.ย. 2564

งวดที่ 4 จะโอนในวันที่ 12 เม.ย. 2564