5 ราศีช่วงนี้มีทรัพย์มาก

ร าศีตุลย์

ชาวตุลย์เป็นร าศีที่ได้ชื่อว่าทรงเสน่ห์มากที่สุดในโลกเนื่องจากเขาสุภาพอ่อนโยน

มีมารย าท อัธย าศัยดี มีพรสวรรค์ในการเข้ากับผู้คน โกรธย ากแล้วยังหายเร็วด้วยพร้อมเสมอที่จะลืมและให้อภั ย

ฉลาดปร าดเปรื่อง ช่างวิเคร าะห์และสนิทกับใครได้อย่ างไม่ถือตัว

เก่งกาจในการใช้เล่ห์เหลี่ยมชักจูงจิตใจให้คนอื่นคล้อยตามได้สำเร็จก่อนที่ใคร

จะทันรู้ตัวว่าเขากำลังพย าย ามทำอะไรอยู่เป็นคนรักศิลป ความสวยงาม

ความเป็นผูุ้้ดีสละสลวยนุ่มนวลอ่อนโยนความโหดร้ าย อุปสรรคของชีวิต

ร าศีพิจิก

ชาวพิจิก เป็นคนทำอะไร “สุดขีด” ทุ่มหมดตัวหมดหัวใจเสมอในทุก

ทางไม่ค่อยใช้ทางสายกลางอย่ างใคร เขาจึงรักรุ นแร งและเ ก ลี ຍ ด รุ นแร งมีพลังจิตหรือความตั้งใจแน่วแน่หนักแน่น

บ างครั้งมากเกินไป จนกลายเป็นคนเอาแต่ใจตัวเองมีความแข็งแกร่ง อุตสาหะด้วยพลังที่ไม่รู้จักจบสิ้น

คนที่พย าย ามเข้าใจอารมณ์ของเขา มักงงงวยเพร าะเขามีคุณสมบัติของความรุ นแร งก้าวร้ าวรวม

เข้ากับความคิดอันละเอียดอ่อนสร้ างสรรค์ไม่เคยทำอะไรตื้น หรือผิวเผิน ความคิดมักลึกซึ้ง

บวกกับสายตาอันคมกริบและมีอำนาจในการทะลุทะลวงสิ่งลึกลับที่ยังไม่มีใครได้ล่วงรู้จะทำให้เขาสนใจเป็นพิเศษ

ร าศีมังกร

มีลักษณะเด่น คือ มีความทะเยอทะย านสูงสุดเหนือร าศีใด มีพลังจิตหรือความตั้งใจที่แน่วแน่

ชีวิตและพฤติกssมต่าง ถูกควบคุมด้วยความทะเยอะทะย านนี้

เขารักงานเป็นอันดับแรกถ้าลองได้ตั้งใจแล้วไม่มีอะไรที่เขาทำไม่ได้ เขามุ่งมั่นสูงขึ้นเรื่อย

ทุ่มเทหัวใจและวิญญานให้กับสิ่งที่เขาทำ เขามองหา ความสมบูรณ์แบบเสมอ เอาจริงเอาจังกับชีวิตมากไป

ร าศีมีน

ชาวมีน มีบุคลิกที่ขั ด แ ย้ งกันในตัวเอง บ างครั้งทำให้คนอื่น รวมทั้งตัวเขาเองงงงวยได้เสมอ

เพร าะสัญลักษณ์คือปลาคู่ซึ่งว่ายทวนน้ำกัน แต่ผูกติดไว้ด้วยกันดึงกันไปดึงกันมา

เหมือนชักคะเย่อเขาจึงไม่ค่อยมีความมั่นใจในตนเอง และย ากที่จะ ตั ดสินใจ ลักษณะเด่น

คือ มีความรู้สึกไว อารมณ์อ่อนไหวง่ายเต็มไปด้วยความรักเสน่หา ความอบอุ่น

มีความเห็นอกเห็นใจเข้าใจมากกว่าร าศีใด มารวมกันเสียอีกเป็นมิตรที่มีค่ าและซื่อสัตย์ไว้ใจได้

ร าศีเมถุน

ชาวเมถุนเป็นร าศีที่มีความขั ด แ ย้ งกันอยู่ในตัวเองมีบุคลิกเด่นชัด 2

แบบเหมือนคนสองคนรวมอยู่ในคนเดียวกันอารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย

ขึ้นกับบุคคลและสภาพแวดล้อมที่อยู่ใกล้ชิดบ างครั้งบ างขณะคิดฝันล้ม แล้ง

ถ้าชีวิตนี้ไม่มีการสนุกสนานรื่นเริงหรือพบปะสนทนากับผู้คนมันจะน่าเ บื่ อมากสำหรับชาวเมถุน

คนที่ได้อยู่ใกล้ชิดจะไม่เคยรู้สึกเซ็งเป็นอันข าดแม้มันไม่ใช่ความบันเทิงให้ความตลกขบขัน

แต่มันก็น่าตื่นเต้นอย่ างบอกใครเชียวล่ะ ชาวเมถุนมีชีวิตอยู่ในโลกของความฝัน

ไม่ค่อยยอมรับหรือมองโลกในแง่ความเป็นจริงเขาชอบแสวงหาความรู้