ออมสิน แจ้งมาตราการ ช่วยเหลือลูกหนี้

ที่นี่เราจัดเตรียมเรื่องน่าสนใจไม่ว่าจะเป็นข่าวที่เป็นกระแสที่คนในสังคมให้ความสนใจในเวลานี้หรือจะเป็นบทความที่น่าอ่าน ข่าวบันเทิง และสาระความรู้ให้แก่ท่านทุกวัน โดยวันนี้เป็นเรื่องราว

เกี่ยวกับโครงการของธนาคารออมสินที่สามารถช่วยเหลือผู้ที่เป็นหนี้อยู่ในตอนนี้

และต่อจากนั้น

ท้ายที่สุด

ขอบคุณครับ