สินเชื่อ ธ ก ส ผ่านไลน์ อนุมัติ 5 0,0 0 0 บuมือถืo ง่ๅยนิดlดียว

มาแล้ว กู้lงิน ธ ก ส ผ่านไลน์ อนุมัติ 5 0,0 0 0 บuมือถืo ง่ๅยนิดlดียว

สำหรับเงินกู้ซินจวง เอมเบรส โฮมทาวน์ วงเงินรวม 6 หมื่นล้านบาท ซึ่งใช้สำหรับการลงทุนหรือต้นทุนหมุนเวียนของการเกษตรหรือวิสาหกิจทางการเกษตรสมัยใหม่ที่พึ่งพาเทคโนโลยีหรือ

นวัตกรรม

หรือในรูปแบบของ Smart Farmer พร้อมอัตราดอกเบี้ย ภายใต้เงื่อนไขว่าค่าธรรมเนียมหมุนเวียน 3 เดือนแรกเป็น 0% ต่อปี ท่านใดสนใจโปรดใส่ใจรายละเอียดข้อมูลสินเชื่อบ้านเกิดของ

นิว เจน ฮัก

เพื่อประกอบอาชีพ เกษตรกรรม หรือค่าใช้จ่ายหมุนเวียนที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร หรือค่าใช้จ่ายในการลงทุน หรือ สมาร์ท ชาวนา (เช่น เรือนกระจกแปรรูปพลังงานแสงอาทิตย์ เรือนกระจก

ควบคุมสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ)

เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องและการสนับสนุนบริการระดับมืออาชีพที่เป็นนวัตกรรมใหม่ การพัฒนาผลิตภาพหรือผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและงานอดิเรก

(เช่น โดรนสำหรับฉีดพ่นปุ๋ย บริการปลูก การติดตั้งระบบน้ำประปา และบริการเซ็นเซอร์วัดความชื้นของข้าว) อาชีพในภาคนอกภาคเกษตรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมบริการ

(เช่น บริษัทเสื้อผ้า เจ้าของธุรกิจ และแฟรนไชส์ ​​ผู้ค้าส่ง ผู้ค้าปลีก อีคอมเมิร์ซ ร้านขายของชำ สปา) และแผนโครงการรอบระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

คุณสมบัติของผู้กู้ เกษตรกร

ที่มีอายุต่ำกว่า 45 ปี ทายาท ชาวนา หัวหน้าครัวเรือน ชาวนา ประชาชนทั่วไป ลูกค้าที่ไม่เคยลงทะเบียนเป็น ธ.ก.ส. มาก่อน เว้นแต่จะได้ลงทะเบียนเป็นลูกค้าเพื่อขอกู้ยืมเงินตาม

โครงการนี้ตามแผนเงินกู้เพื่อการเกษียณที่เพียงพอ

ตามนโยบายการประกอบอาชีพอิสระของรัฐบาลหรือหลักสูตรวิชาชีพที่หลากหลาย การฝึกอบรมสายอาชีพใช้เพื่อปลูกฝังทักษะในการหารายได้หรือรับหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงาน

ของรัฐ

หรือบุคคลที่เชื่อถือได้หรือมีประสบการณ์จากหน่วยงาน บริษัท/คู่ค้า/ร้านค้าต่างๆ การชำระคืน ค่ายืม: ไม่เกิน 12 เดือนนับจากวันที่ยืม และไม่เกิน 18 เดือนภายใต้สถานการณ์พิเศษ

ในกรณีค่าใช้จ่ายในการลงทุน : ตามความสามารถในการชำระหนี้และแหล่งที่มาของรายได้ จะมีการชำระคืนเป็นรายเดือน รายไตรมาส ทุก 6 เดือนหรือทุกปี

และชำระคืนภายใน 10 ปี นับแต่วันที่ชำระคืน เงินต้นปีแรกแต่ไม่จ่ายดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม 1-3 เดือนแรก: 0% ต่อปี ตั้งแต่เดือนที่สี่: MRR สำหรับการลงทุน 1-3 ปีแรก

4% ต่อปี หลังปีที่ 4 MRR

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *