วิธีสมัครสินเชื่อ ช้างไทย เงินกู้ ติดบูโร ก็กู้ได้

สวัสดีครับ ใครที่ต้องการเงินกู้ เราขอแนะนำ ช้างไทย เงินกู้ เป็นสถาบันการเงินที่ให้บริการเงินกู้ถูกกฎหมาย โดยได้รับใบอนุญาตพิโกไฟแนนซ์และพิโกพลัสจากกระทรวงการคลัง “ช้างไทย

เงินกู้” ยึดหลักการให้บริการสินเชื่อด้วยความสุจริต

ไม่คดโกงเอารัดเอาเปรียบผู้ขอกู้ สัญญาเงินกู้เป็นธรรมถูกต้อง อัตราดอกเบี้ยที่เราเรียกเก็บเป็นอัตราดอกเบี้ยตามกฏหมายกำหนด (ร้อยละ 3 ต่อเดือน หากกู้ไม่เกิน 50,000 บาท / ร้อยละ

2.33 ต่อเดือน หากกู้เกิน 50,000 บาท

และร้อยละ 1.25 ต่อเดือนเมื่อกู้เกิน 100,000 บาท ) และเป็นเงินกู้แบบ ลดต้นลดดอก สนใจสามารถยื่นขอกู้ได้ เพียงมีคุณสมบัติเงื่อนไข ดังนี้

คุณสมบัติผู้สมัคร

– มีอายุตั้งแต่ 20-50 ปี

– มีอายุงาน 1 ปีขึ้นไป

– มีรายได้ 10,000 บาทขึ้นไป

– มีที่อยู่หรือที่ทำงาน ในกรุงเทพฯ สมุทรสาคร หรือสงขลา

– ค่าจ้างจ่ายเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย กรุงเทพ กรุงไทย กรุงศรี ไทยพาณิชย์ ทหารไทย และธนชาตเท่านั้น

– มีบุคคลค้ำประกัน 1 คน

– ผู้กู้ต้องต้องยินยอมให้หักเงินจากบัญชีเงินเดือนเพื่อชำระค่างวด

– ผู้กู้ต้องอยู่บริษัทนายจ้างมีฐานะทางการเงินมั่นคง (ตามเกณฑ์ของช้างไทยเงินกู้)

เงื่อนไข

– ให้ยืมได้ตั้งแต่ 8,000 – 100,000 บาท

– สำหรับกรณีผู้ขอกู้ไม่มีเอกสารเครดิตบูโร หรือ ติดเครดิตบูโร เราจะพิจารณาให้กู้สูงสุดไม่เกิน 30,000 บาทกรณีผู้ขอกู้ประสงค์จะกู้เกิน 30,000 บาท ต้องแสดงเอกสารเครดิตบูโร และ

เครดิตบูโรต้องไม่มีประวัติค้างชำระ

– เงินกู้แบบ ลดต้นลดดอก

– ไม่มีนโยบาย เรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดๆ ก่อนการโอนเงินกู้

– ผ่อนชำระครบ 5 เดือน กู้เงินต้นคืนได้

ข้อควรระวัง: ไม่ชำระค่างวด มีโทษติดคุก 2 ปี ปรับ 200,000 บาท

วิธีสมัครสินเชื่อ ช้างไทยเงินกู้

ใครที่สนใจกู้ยืม สามารถยื่นเอกสารด้วยตัวเอง ที่ สำนักงานบริการ ช้างไทย เงินกู้ ในจังหวัดที่ท่านอยู่ โดยนำใบสมัครที่กรอกและลงชื่อแล้ว (ดาวน์โหลดใบสมัครที่นี่) รวมทั้งเอกสาร

ประกอบทั้งผู้กู้และผู้ค้ำใส่ซองปิดผนึก

แล้วส่งไปรษณีย์มาที่ บริษัท บีส ไดเมนชั่น จำกัด (ฝ่ายสินเชื่อ) เลขที่ 979/79-80 ชั้น 26 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ ถ.พหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

อัตราดอกเบี้ย

– สำหรับวงเงินกู้ไม่เกิน 50,000 บาทแรก อัตราดอกเบี้ย สูงสุดไม่เกินร้อยละ 3 ต่อเดือน

– สำหรับวงเงินกู้ส่วนที่เกิน 50,000 บ. – ไม่เกิน 100,000 บาท อัตราดอกเบี้ย สูงสุดไม่เกินร้อยละ 2.33 ต่อเดือน

– สำหรับวงเงินกู้ 100,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.25 ต่อเดือน

ตารางการผ่อนชำระตามวงเงินกู้และระยะเวลาการผ่อนชำระคืน

เอกสารที่ต้องใช้สำหรับการขอสินเชื่อ

– สำเนาบัตรประชาชน

– สำเนาทะเบียนบ้าน

– สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินเดือน

– สลิปเงินเดือนตัวจริง ล่าสุด 1 เดือน

– หนังสือรับรองการทำงานตัวจริง (อายุไม่เกิน 30 วัน)

– รายการเคลื่อนไหวบัญชีเงินเดือน(สเตทเมนท์) ย้อนหลัง 6 เดือน ขอจากแอพหรือเว็บของธนาคารได้

– เอกสารตรวจสอบเครดิตบูโรตัวจริง (กรณีขอกู้ 30,000 บาทขึ้นไป)

ระยะเวลาพิจารณา

– เมื่อท่านยื่นเอกสาร/ข้อมูลครบ “ช้างไทย เงินกู้” ใช้เวลาพิจารณาประมาณ 5-7 วัน และแจ้งให้ทราบจำนวน เงินที่ได้รับอนุมัติเงินกู้ พร้อมกำหนดวันจ่ายเงินกู้

การจ่ายเงินกู้

– โอนเงินเต็มตามจำนวนที่อนุมัติ(ไม่หักค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมใดๆ) เข้าบัญชีเงินเดือนของผู้กู้ และเริ่มคิดดอกเบี้ย ตั้งแต่วันที่โอนเงินเข้าบัญชี