ยืมผ่านแอป SCB ไม่ต้องใช้สลีปเงินเดือน ให้กู้ 50,000 ได้ทุกอาชีพ

เงินกู้ คุณสามารถสมัครสินเชื่อที่เกิดภายใน 15 นาทีได้อย่างง่ายดาย บริษัท ไทยพาณิชย์ อบาคัส จำกัด ในเครือธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) เปิดให้บริการสินเชื่อออนไลน์ ภายใต้การขอ

ทุนที่เรียกว่า “Financial Loan”

คุณสามารถจำกัดวงเงินในการเริ่มต้นอาชีพหรือธุรกิจขนาดเล็กได้ไม่เกิน 50,000 บาท อัตราดอกเบี้ยเพียง 33% ต่อปี และระยะเวลาชำระคืนสูงสุดคือ 12 เดือน ผู้ที่สามารถขอสินเชื่อได้จะ

ต้องเป็นคนที่มีรายได้คงที่แน่นอน คนไม่มีรายได้ไม่สามารถยืมเงินได้ เพราะเงินกู้ไม่สามารถคืนให้ธนาคารได้เอง

และผู้สมัครต้องมีอายุที่กฎหมายกำหนดหรืออายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี . ผู้กู้ต้องเป็นลูกค้าและมีบัญชีกับธนาคารไทยพาณิชย์จึงจะสามารถเรียกเก็บเงินและชำระคืนเงินกู้ ผ่านแอป SCB Easy

วิธีสมัครง่ายๆ “สินเชื่อคงที่” ดาวน์โหลดแอป เงิน และเวลาผ่าน Google Play Store (Android) หรือ App Store (IOS) กดเข้าสู่ระบบเพื่อลงทะเบียนและทำตามขั้นตอนเพื่อกรอก

ข้อมูลจริงที่แอปพลิเคชันต้องการ

ด้วยแอปพลิเคชัน คุณจะถูกขอให้ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ของคุณเพื่อรับรหัส otp ทาง SMS เพื่อให้คุณสามารถกรอกใบสมัครอีกครั้งเพื่อยืนยันหมายเลขโทรศัพท์ของเรา

หลังจากนั้นแอปพลิเคชัน “เงินธารเดอร์” จะทำให้เราสามารถยืนยันตัวตนของคุณผ่านแอปพลิเคชัน SCB ของธนาคารไทยพาณิชย์อย่างง่าย หลังจากยืนยันแล้วให้กลับไปที่แอปพลิเคชัน

“Money Tan Der”

เพื่อดำเนินการต่อ หลังจากนั้นแอพจะขอให้คุณตั้งรหัส PIN เพื่อเข้าสู่แอพเงินในครั้งต่อไป เมื่อเข้าสู่แอปพลิเคชัน คุณจะเห็นเมนูเครดิตต่างๆ ใน ”Money Thunder”

คลิกเมนูสินเชื่อหลัก และตามขั้นตอนที่กำหนดในการสมัคร ใบสมัครจะขอข้อมูลและเอกสารเพิ่มเติม ไม่ว่าเราจะขอใบแจ้งยอดย้อนหลังของวงเงินสินเชื่อและที่อยู่สำหรับส่งเอกสารสำคัญ

จากธนาคาร